Kontakt

För vidare information kontaktas:


Sten Carlsson    

Mobiltelefon 0705-12 34 60     
 

kontorS-, produktions- och lagerytor i Skillingaryd

Vi vänder oss till allt från det lilla bolaget som har behov av ett enda kontor till de som behöver fler kontor. För den som behöver produktions- eller lagerytor så kan vi erbjuda upp till 25 000 kvm totalt.

I dagsläget har vi totalt 6 st olika hyresgäster i lokalerna.

Fastigheten är belägen i södra delen av Skillingaryd invid södra infarten från väg E4 mot Skillingaryd (500 m från E4:an). I väster angränsar fastigheten mot järnvägsspår och jänrnvägsstickspår ansluter till tomten. Detta är idag dock ej i bruk. I öster avskiljs tomten mot militärt område och värmeverket via Södra vägen.