Kontakt

För vidare information kontaktas:


Sten Carlsson    

Mobiltelefon 0705-12 34 60     
 

kontorS-, produktions- och lagerYTor i Vaggeryd

Här finns möjlighet att hyra upp till 625 kvm kontorsyta eller 5 000 kvm produktions- och lageryta.

Fastigheten är belägen inom Östermo Industriområde. I sydost gränsar tomten till skogsmark. Nordväst om tomten ligger Vaggeryds Idrottsplats.

Fastigheten är lättillgänglig för biltransporter. Avståndet till väg E4 är ca 2 km.