Fakta Mastec CCTech

Mastec CCTech ingår i Mastec AB.

Våra tjänster
Anodisering, hårdanodisering, passivering (kromat), trumling, avfettning, lasermärkning, enklare montering mm.

Maskinpark och kapacitet
Bad som hanterar detaljer upp till 2100 x 550 x 950 mm
500-liters trumlingsmaskin
60-liters trumlingsmaskin

Certifiering
SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

Anodiseringsfärger

Anodisering

Alla aluminiumlegeringar kan anodiseras, men ytskiktet påverkas av legeringens sammansättning. Anodisering innebär att aluminiumytan omvandlas till ett oxidskikt genom en elektrolytisk oxidation. Den täta och hårda ytan är fast förankrad med grundmaterialet. Oxidskiktet skyddar basmetallen mot korrosion och nötning. Genom förbehandling och olika processvarianter kan vi framställa oxidskikt som uppfyller både dekorativa och funktionella krav.