Kontakt

Mastec Components AB
Industrivägen 7
SE-523 90 Ulricehamn, SWEDEN
Tel +46 (0)10 218 18 00

Kvalitet och Miljö

Förutom ISO 9001 och ISO 14001 så är vi certifierade enligt ISO 3834-2. Vi jobbar med ständig förbättring inom dessa ledningssystem för att hela tiden flytta fram positionerna och höja målsättningen. Som en bas i kvalitetsarbetet arbetar företaget med ordning och reda enligt 5S.

Genom investering i en FMS-lina med spånhantering och reningsanläggning för skärvätska har företaget skapat ett slutet system med återvinning av all skärvätska samt bricketering av aluminumspånet. Detta har gett positiva effekter på miljö, kvalitet och ekonomi.