Kontakt

Mastec Precision Machinery
62#, No. 101 Han Cheng Road
Wai Gao Qiao FTZ
200131 Shanghai, P.R. China
Tel: +86 21 5046 0101
Fax: +86 21 5046 4778

Kvalitet och Miljö

Alla företag och enheter inom Masteckoncernen är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi jobbar med ständig förbättring inom dessa ledningssystem för att hela tiden flytta fram positionerna och höja målsättningen.