Fakta Mastec Stålvall

Våra tjänster
Utveckling, konstruktion och montering av förpackningsmaskiner, samt testning, slutprovning, installation och support.

Certifiering
SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

Kvalitet och Miljö

Kvalitet är ett annat ord för lönsamhet i längden. Mastec Stålvall är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Som en bas i kvalitetsarbetet arbetar vi även med ordning och reda enligt metodiken 5S. Vi ska tillfredsställa våra kunders förväntningar och leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi ska ständigt förbättra våra produkter och tjänster så att de alltid möter våra kunders krav.