Fakta Mastec Stålvall

Våra tjänster
Utveckling, konstruktion och montering av förpackningsmaskiner, samt testning, slutprovning, installation och support.

Certifiering
SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

Montering

Både i Göteborg och Shanghai har vi moderna anläggningar för montering och uppbyggnad av komplexa förpackningsmaskiner. Normalt producerar vi standardmaskiner vid vår anläggning i Shanghai. Mer avancerad utveckling, produktion och montering sker i Partille utanför Göteborg.