Kontakt

Mastec Plastema AB
Harsbygatan 9
SE-614 31 Söderköping, SWEDEN
Tel +46 (0)10 218 13 00

Korta ledtider

En väl fungerande produktionsenhet med hög automatisering samt ett väl fungerande leverantörsnätverk innebär att vi kan hålla korta ledtider till våra kunder.