Kontakt

Mastec Plastema AB
Harsbygatan 9
SE-614 31 Söderköping, SWEDEN
Tel +46 (0)10 218 13 00

Kvalitet och Miljö

Kvalitet är ett annat ord för lönsamhet i längden. Mastec Plastema är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001. Som en bas i kvalitetsarbetet arbetar vi även med ordning och reda enligt metodiken 5S. Vi ska tillfredsställa våra kunders förväntningar och leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid och till rätt kvalitet. Vi ska ständigt förbättra våra produkter och tjänster så att de alltid möter våra kunders krav.
 
När det gäller miljön tar Mastec Plastema sitt samhällsansvar genom att ständigt flytta fram sina miljömål både i produktionen och verksamheten som helhet. Bland annat genom uppdatering av dokumenterat miljöledningssystem. Självklart ska vi följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som vår verksamhet berörs av.