Avancerade maskinsystem

Från utveckling, konstruktion och produktion till montering, slutprovning och support.

Mastec är med hela vägen

”Kan ett företag vara expert på allt, från start till mål?
Visst, bara alla är experter på sitt område. Som vi på Mastec.”

Tomas Lundgren, montör

Vårt signum och vår stolthet sitter i att leverera industrialiserade komponenter med exakta toleranser och lönsam funktion. Vår maskinpark öppnar för såväl små, som medelstora och stora serier. Svarvar, fräsar och svetsrobotar är dimensionerade för att utföra uppdrag från exempelvis offshore, medicinteknik och den tunga fordonsindustrin. Att tacka nej till ett uppdrag, för att vi inte klarar stora format, kommer inte att hända i första taget.