Installation, Service och Support

Våra kunder är ofta globala koncerner och som deras partner kan vi följa dem ut i världen, för att utföra exempelvis slutmontering, test, service, support och utvärderingar. Vi kan även utbilda lokal personal och tar fram relevanta manualer på aktuella språk. Vi jobbar nära våra kunder, och skräddarsyr lösningar som passar det unika uppdraget.