Strategiskt Inköp

I samarbete med oss får du tillgång till effektiva inköpskanaler. Vår organisation har solid erfarenhet av strategiska inköp genom ett stort nätverk av underleverantörer i såväl Norden som Kina. Logistik, kvalitetssäkrade leverantörer och konkurrenskraftiga priser är hörnstenar i vår inköpsstrategi. Det här är ett område där vi hjälper våra kunder att öka konkurrenskraften på många olika sätt – kvalitet, funktion och pris.