Mastec Components

Mastec Components erbjuder tunnplåtsbearbetning i form av laserskärning, bockning och bearbetning tillsammans med svetsning och montering. Passionen för tunnplåtsbearbetning är djupt rotad hos oss! Visste du att vi har mer än 120 års erfarenhet? Den kunskapen i kombination med investeringar har förfinat vår kompetens gällande material som aluminium, rostfritt och svartplåt.

Våra kunder är kvalificerade industriföretag som återfinns inom en rad olika segment. Den gemensamma nämnaren är att de ställer höga krav vad gäller kvalitet, leveransprecision, spårbarhet, dokumentation, ny teknik, kostnadseffektivitet och skräddarsydda processer – och det levererar vi på! Vår framgångsfaktor baseras på ett ständigt pågående förbättringsarbete, effektiva produktionsmetoder och ett högt kvalitetsutfall. Det gör oss konkurrenskraftiga. Prova oss så får du se!