Mastec Plastema

Mastec Plastema – Formsprutning med fokus på mer krävande Produkter i tuffa Material och Geometrier. Våra Kunder är globalt ledande inom sina respektive segment. Ex. Medicinteknik, Industri, Livsmedel och Försvar. Maskinparken består av Formsprutor med en låskraft från 25 ton upp till 1200 ton. Produkternas detaljvikterna varierar från 1 gram upp till 8 kg. Vi erbjuder också vidareförädling av Produkterna som tex. Efterbearbetning, montering, tryck, lackering, metallisering, ultraljudssvetsning, mm.