Mastec Solutions

Mastec Solutions grundades 2010 för att ge våra kunder möjlighet att få modul- och systemmonterade produkter. Mastec Vaggeryd ligger strax söder om Jönköping i Småland utmed E4:an i ett logistiktätt område. Vi har lokaler som erbjuder allt från enklare montering till stora, tunga och komplexa projekt. Monteringen består av moduler och system innehållande; mekanik, hydraulik, el samt vacuum. Vi jobbar med förbättringsarbete och 5S enligt Mastec Production System. I samarbete med oss får du tillgång till ett stort nätverk av underleverantörer i såväl Östeuropa som Norden. Logistik, kvalitetssäkrade leverantörer och konkurrenskraftiga priser är hörnstenar i vår inköpsorganisation. Vi ställer gärna upp som en aktiv och kreativ partner i ditt utvecklingsarbete. Vi har resurserna att pröva och konkretisera idéer – vi ser till att det fungerar i verkligheten.

forstasidan 1 495x400 - Mastec Solutions
img 4842 495x400 - Mastec Solutions

Montering

Vaggeryd arbetar idag ett flertal engagerade personer med att montera moduler och kompletta system innehållande mekanik, hydraulik, el och vakuum. Vi är stolta över vår effektiva stations- och flödesmontering, vilka är uppbyggda enligt LEAN-principen – baserat på volym. Visste du att vi har en lyftkapacitet på 13,5 ton vad gäller truck samt 10 ton över produktionsyta? Dessutom så består vår monteringsyta av hela 12 500 kvm där 2 200 kvm utgör vårt centrallager! Vi strävar efter att löpande utveckla såväl kvaliteten som den tekniska kompetensen hos vår personal och erbjuder även noggrann simulering, testning och slutprovning av monterade enheter samt system.

Inköp och logistik

Vi har en passion för modern företagslogistik samt flödesoptimering och kan därför erbjuda effektiva och globala logistiklösningar för våra kunder. Vår framgång bygger på ett väletablerat leverantörsnätverk i Östeuropa och Norden där vi kontinuerligt vill uppnå den största effektiviseringspotentialen. Optimerad logistik, kvalitetssäkrade leverantörer och konkurrenskraftiga priser är hörnstenar som genomsyrar hela vår inköpsorganisation.

Våra samarbetspartners i Östeuropa erbjuder:

• Svetsning och bearbetning
• Avancerad mätning av stora, tunga och komplexa detaljer
• El-komponenter och kablage
• Plåtbearbetning genom laser, gas och plasma
• Bockning och lackering

inkop och logistik 495x400 - Mastec Solutions
produktionsteknik 495x400 - Mastec Solutions

Produktionsteknik

Våra funktionella och moderna produktionstekniska lösningar skapar förutsättningar för att industrialisera, projektleda och produktionsanpassa monteringsflöden! Vi är starka i att snabbt omsätta dina idéer i praktiken och att lyfta produktutvecklingsprocessen till nästa nivå. För att lyckas med det krävs ett sinne för flöden, uthållighet samt effektiv problemlösning. Hos oss finns möjligheterna!

Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi jobbar med ständig förbättring inom dessa ledningssystem för att hela tiden flytta fram positionerna och höja målsättningen.

ISO 9001_Mastec Solutions AB Certificate 2021

ISO 14001_Mastec Solutions AB Certificate 2021

kvalitet och miljo 5 495x400 - Mastec Solutions

Kontakt

Tomo Subotin

Site Manager

+46 (0)70-510 33 71
tomo.subotin@mastec.se

Peter Götesson

Technical Manager

+46 (0)76-635 76 43
peter.gotesson@mastec.se

Mastec Solutions AB

Karlavägen 36, 567 30 Vaggeryd

+46 (0)10-218 18 00
Kontakta oss