Mastec Solutions

Mastec Solutions grundades 2010 för att ge våra kunder möjlighet att få modul- och systemmonterade produkter. Mastec Vaggeryd ligger strax söder om Jönköping i Småland utmed E4:an i ett logistiktätt område. Vi har lokaler som erbjuder allt från enklare montering till stora, tunga och komplexa projekt. Monteringen består av moduler och system innehållande; mekanik, hydraulik, el samt vacuum. Vi jobbar med förbättringsarbete och 5S enligt Mastec Production System. I samarbete med oss får du tillgång till ett stort nätverk av underleverantörer i såväl Östeuropa som Norden. Logistik, kvalitetssäkrade leverantörer och konkurrenskraftiga priser är hörnstenar i vår inköpsorganisation. Vi ställer gärna upp som en aktiv och kreativ partner i ditt utvecklingsarbete. Vi har resurserna att pröva och konkretisera idéer – vi ser till att det fungerar i verkligheten.