Om Mastec

Mastec är en tekniskt nyfiken industrikoncern – redo att serva sina kunder så att de vinner sitt race! På Datorgatan 4 i Huskvarna samlas administrativa och tekniska stödfunktioner som på olika sätt supporterar koncernen och skapar förutsättningar för ett starkt kundfokus. Synergieffekterna mellan våra siter gör oss till en industripartner som ni kan växa med! Som produktionspartner känner vi såväl glädje som utmaning i att utveckla och effektivisera olika produktionsupplägg och processer – det är det vi kallar ”passion for production”. För dig vill vi skapa mervärde. Både idag och imorgon.