MASTEC – Din produktionspartner

Mastec är en tekniskt nyfiken industrikoncern, redo att serva sina kunder så att de vinner sitt race. Med ett starkt kundfokus skapar vi goda framtidsutsikter genom att vara en aktiv och nytänkande industripartner i ditt utvecklingsarbete! Oavsett om det är ett stort eller litet industriprojekt så har vi som underleverantör rätt kompetens och kapacitet att hjälpa er från idé till serietillverkning! Vi är en produktionspartner som känner glädje och utmaning i att utveckla och effektivisera olika produktionsupplägg och processer – det är det vi kallar ”Passion for production”.

Nyheter

Investeringar under Q2 2021

Vi är måna om att kontinuerligt investera i ny teknik för att främja ännu mer effektiva produktionsmetoder med högt kvalitetsutfall. Vår ledstjärna är att verka för ett ständigt pågående förbättringsarbete – vi ska vara en konkurrenskraftig leverantör med ett attraktivt erbjudande! Våra kunder inom branscherna defence och medtech ställer höga vad gäller såväl kvalitet, leveransprecision, spårbarhet, dokumentation och prisnivå.

Vi har en ny hemsida!

Med vår nya hemsida hoppas vi på att kunna ge en överskådlig bild av alla Mastecs erbjudanden och mervärden.