Investeringar under Q2 – 2021

Vi är måna om att kontinuerligt investera i ny teknik för att främja ännu mer effektiva produktionsmetoder med högt kvalitetsutfall. Vår ledstjärna är att verka för ett ständigt pågående förbättringsarbete – vi ska vara en konkurrenskraftig leverantör med ett attraktivt erbjudande! Våra kunder inom branscherna defence och medtech ställer höga vad gäller såväl kvalitet, leveransprecision, spårbarhet, dokumentation och prisnivå.

Våra investeringar:

  • Lasersvetsningscell (Trumpf TruLaser Weld 5000)
  • Bearbetningsmaskin (DMG CMX 1100V)
  • Mätsystem (Hexagon Absolute Arm 8525)
  • Laser-/stansmaskin

För ytterligare information och offert, kontakta:
Andreas Rosén – Sales Manager Dalstorp Site
andreas.rosen@mastec.se +46734020523