Vår hälsosatsning

Att aktivt arbeta med att bidra till att förbättra och förstärka hälsan hos våra medarbetare är något vi på Mastec Group lägger stort fokus vid. Visionen för vår hälsosatsning 2023 är att motivera så många av våra medarbetare som möjligt att öka sitt rörelsekonto. 

Vi började året med en kostföreläsning, följt av en möjlighet att få 15 minuters individuellt samtal med hälsocoach Rebecca Ekström. Samtalets fokus var att sätta rörelsemål utifrån de egna förutsättningarna. Det viktiga har varit att alla ska kunna utgå från ”sin” nivå och motiveras till att öka rörelsekontot. Förhoppningsvis har det även varit roligt längs vägen 😊

Från mars till juli har våra medarbetare på veckobasis kunnat registrera om veckans rörelsemål har nåtts. Vi har nu räknat ihop samtligas resultat och är så glada över att många har deltagit och nått sina mål!