Utökar maskinparken

Mastec Plastema AB, fortsätter sin resa med att effektivisera sin maskinpark med nya tillskott av formsprutningsmaskiner. Senaste investeringen är en 2K-maskin 180 ton. Med 2K innebär det att vi klarar två olika plastmaterial simultant i samma gjutning.

Totalt sex stycken helelektriska formsprutare av märket DMAG är våra senaste investeringar.

Vi tackar Jonas Kleremo på KD Fedderssen för ett gott samarbete och ser fram mot vidare samarbete i vår utvecklingsresa!

2K Maskin